rozprostować


rozprostować
Rozprostować, wyprostować, prostować kości, pot. gnaty «przeciągnąć się po długim przebywaniu w jednej pozycji»: Tubiełło wstał, dyskretnie rozprostował kości i przysiadł na krawędzi biurka. W. Kowalewski, Bóg.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • rozprostować — dk IV, rozprostowaćtuję, rozprostowaćtujesz, rozprostowaćtuj, rozprostowaćował, rozprostowaćowany rozprostowywać ndk VIIIa, rozprostowaćowuję, rozprostowaćowujesz, rozprostowaćowuj, rozprostowaćywał, rozprostowaćywany 1. «uczynić, zrobić prostym; …   Słownik języka polskiego

  • rozprostowywać się – rozprostować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przyjmować z powrotem pozycję wyprostowaną, wracać do prostej postawy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po kilku godzinach pracy przy komputerze nie mógł się rozprostować. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyciągnąć [rozprostować] kości [gnaty] — {{/stl 13}}{{stl 7}} po długim siedzeniu, przebywaniu w niewygodnej pozycji wstać, przejść się, rozruszać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wszystko mnie boli od tego siedzenia w samochodzie. Idę rozprostować kości. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozprostowywać — Rozprostować, wyprostować, prostować kości, pot. gnaty «przeciągnąć się po długim przebywaniu w jednej pozycji»: Tubiełło wstał, dyskretnie rozprostował kości i przysiadł na krawędzi biurka. W. Kowalewski, Bóg …   Słownik frazeologiczny

  • rozprostowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, rozprostowywaćowuję, rozprostowywaćowuje, rozprostowywaćany {{/stl 8}}– rozprostować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, rozprostowywaćtuję, rozprostowywaćtuje, rozprostowywaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} prostować coś, czynić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozkręcić — dk VIa, rozkręcićcę, rozkręcićcisz, rozkręcićkręć, rozkręcićcił, rozkręcićcony rozkręcać ndk I, rozkręcićam, rozkręcićasz, rozkręcićają, rozkręcićaj, rozkręcićał, rozkręcićany 1. «rozprostować coś skręconego, zwiniętego spiralnie, splecionego»… …   Słownik języka polskiego

  • gnat — Grzać, wygrzewać gnaty (na słońcu, przy piecu) zob. kość 5. Nie czuć gnatów zob. czuć. Patrzeć, gapić się, wpatrywać się jak sroka w gnat zob. sroka 3. Połamać, pogruchotać, poprzetrącać, policzyć, porachować komuś gnaty zob. kość 8. Rozprostować …   Słownik frazeologiczny

  • kość — 1. pot. Coś rozeszło się, rozlazło się po kościach «coś skończyło się bez przykrych skutków»: Na szczęście sprawa jakoś rozeszła się po kościach i wszystko dobrze się skończyło. Cosm 12/2000. 2. pot. Czuć coś w kościach «odczuwać skutki wysiłku,… …   Słownik frazeologiczny

  • rozgiąć — dk Xc, rozegnę, rozegniesz, rozegnij, rozgiąćgiął, rozgiąćgięła, rozgiąćgięli, rozgiąćgięty, rozgiąćgiąwszy rozginać ndk I, rozgiąćam, rozgiąćasz, rozgiąćają, rozgiąćaj, rozgiąćał, rozgiąćany «rozprostować, rozchylić coś zgiętego» Rozgiąć… …   Słownik języka polskiego

  • prostować — czyjeś ścieżki «nawoływać do dobrego, pouczać o tym, co dobre, naprawiać czyjeś błędy»: (...) biegli do niej jak do najczulszej matki, gdyż potrafiła dawać im zbawienne rady, prostować ścieżki i kształtować osobowości. T. Kwiatkowski, Panopticum …   Słownik frazeologiczny